Saadin Oyucu- Kişisel Web Sayfası

Etkinlikler / Teknoloji / Yapay Zeka / Yazılım

İstihbaratta Yapay Zekânın Altın Çağı

Muhtelif kitap ve lügatlerde, istihbarat, “akıl, zekâ, anlayış, malûmat, haber, bilgi, vukuf, işitilen haberler, muteber olan havadis, duyulan şeyler, toplanan haberler, alınan haberler, bilgi toplama, haber alma” olarak tarif edilmektedir. İstihbari faaliyetlerden sorumlu olan İstihbarat teşkilâtları ve bunların faaliyetleri her zaman merak konusu olmuştur. Ancak bu merakı giderebilmek için istihbarat tarihini iyi araştırmak gerekir.

Geçmişe bakıldığında İstihbarat ve Espiyonaj (Ajanlık) faaliyetlerinin köklerinin ortaçağa uzandığı görülmektedir. Başlangıçta bireylerin temel duygularından olan korku, merak ve gelecek ile ilgili kaygıyı gidermek için astroloji kullanılmıştır. Astroloji bilgi edinmenin temelinde yer alırken falcılıkta bu temeli biraz daha sağlamlaştırmıştır. Özellikle yerleşik hayata geçen kavimlerde zaman içerisinde istihbarat kavramı daha da önem kazanmıştır. Yerleşik hayata geçen kavimlerin siyasî ve ekonomik alanlarındaki gelişmeleri, milletler arası meseleleri artırmış ve buna orantılı olarak istihbarata duyulan ihtiyaç da giderek artmıştır.

Daha fazlsını oku:
Global savunma dergisi
https://globalsavunma.com/istihbaratta-yapay-zekanin-altin-cagi

Bir Yorum Ekleyin