Saadin Oyucu- Kişisel Web Sayfası

Veri Tabanları / Web Tasarım / Yazılım

Web Programlama için Örnek Projeler

Merhaba, web programlama ve veri tabanı dersleri için örnek projeler aşağıdaki gibidir.

Örnek Projeleri

Bütün projelerde olması beklenen teknik alt yapı:

  • Veri tabanı yönetim sistemi olarak Oracle kullanılması beklenmektedir.
  • Proje kapsamında 3-4 nesne için CRUD işlemlerinin yapıldığı bir yazılım geliştirilmesi gerekmektedir. Hazırlanacak yazılım WEB tabanlı bir sistem olmalıdır.
  • Geliştirilecek yazılım içerisinde mutlaka Stored Procedure ve Trigger uygulamaları yer almalıdır.
  • Yazılım projesi içerisinde 10-15 adet raporlama sorgusu alınabilmelidir.
  • Sorgulara yazılım arayüzü aracılığı ile parametre geçişi mümkün olmalıdır.

 

Projeler

Projelerin işlevsellikleri, proje ekibinin genişliğine göre değişebilmektedir. Projelerde teknik alt yapının kalitesi ön plana çıkması gereken en önemli noktadır.

Aşağıdaki proje tanımları örnek oluşturması için yazılmıştır. Kişisel tercihlerinize göre başka bir proje oluşturabilirsiniz.

·         Gazete Dergi Otomasyonu ·         İkinci El Satış Otomasyonu
·         Okul Servisleri Öğrenci Yönetim Sistemi ·         Çevrimiçi Emlak Yönetim Sistemi
·         Çevrimiçi Yemek Sipariş Sistemi ·         Müzik Mp3 Sitesi
·         Araç Kiralama Sitesi ·         Otel Rezervasyon
·         Ders Yönetim Sistemi ·         Dershane Otomasyon Sistemi
·         Stok Yönetimi ·         Haber Sitesi
·         Dosya Paylaşım Sitesi ·         e-Kütüphane Otomasyonu
·         Arkadaş Arama Sitesi ·         Otobüs Rezervasyon Otomasyonu
·         Sinema (Film Bilgileri) Arşiv Sitesi ·         Evrak Takip Sistemi
·         Bilet satış sistemi ·         Blog Sitesi
·         Kişisel Ajanda ·         İçerik Yönetim Sistemi
·         Yabancı Dil Eğitim Sistemi ·         Forum Sitesi
·         İnsan Kaynakları Sistemi ·         Proje Yönetim Sistemi
·         Son Kullanıcı Destek Sistemi ·         Internet Bankacılığı Uygulaması
·         Kargo Takip Sistemi ·         Çevrimiçi Yarışma Sitesi

 

Gazete/Dergi Abone Otomasyonu.

Sisteme aylık, haftalık ve günlük olmak üzere değişik yayınlar eklenebilir. Sisteme üye olan kişiler, belirli yayınlara abone olmak isteyebilir. Abonelikler bir alt düzey yönetici tarafından yönetilecektir. Abonelik bu yöneticinin onayına bağlı olacaktır. Ayrıca adres yönetimi de beklenmektedir. Sistemde dağıtım yapılan bölgeler tanımlanabilecektir. Aboneler adreslerini ilgili bölgelere göreli olarak verecekleridir. Bölgelere göre abone sayısı, yayınların bölgelere göre dağılımı gibi raporlar sistemden alınabilecektir.

İkinci El Malzeme Satış Otomasyonu.

Sistem yöneticisi, sisteme malzeme kategorileri oluşturulabilecektir. Kategoriler ağaç olarak oluşturulacaktır. Sisteme üye olan kullanıcılar açık artırma usulünde ikinci el malzemelerini satışa çıkarabilecektir. Alt yöneticiler sisteme üyeleri yasaklayabileceği gibi, açık artırmaya çıkarılmış ürünleri sistemden kaldırma yetkisine sahip olacaktır. Sisteme normal kullanıcılar üye olarak hizmet alabilecektir. İki türlü üye şekli mevcuttur. Açık artırmaya çıkma yetkisi birinci tür kullanıcılara verilmiştir. İkinci seviye kullanıcılar ise, sadece malzeme alabilecekleridir. Birinci tür üyelikler için, çevirim içi başvurunun onaylanması gerekmektedir.

Okul Servisleri Öğrenci Yönetim Sistemi.

Sisteme bölgeler ve mahalleler tanımlanabilecektir. Sistemde tanımlanacak güzergâhlar, tanımlı bölgeleri içerecektir. Bir güzergâhta birden çok bölge olabileceği gibi, bir bölgeden birden çok güzergâh geçebilecektir. Öğrenciler sisteme üye olarak, bulundukları güzergâhı seçecektir. Servis araçları ise, sadece bir güzergâha atanabilecektir. Servis sürücüleri de sadece bir servis aracını idare edebilecektir. Herhangi bir anda bir güzergâhın servisi değiştirilebileceği gibi, bir servisin sürücüsü de değiştirilebilir olmalıdır. Birinci seviye yönetici bölge-güzergâh-servis-sürücü işlemlerini yönetebilir, ikinci seviye yönetici ise güzergâhlara yerleşmek isteyen öğrencileri onaylayabilecek, yönetecektir.

Çevrimiçi Emlak Yönetim Sistemi.

Sistemde tanımlı adres bölgelerine emlak tanımı ekleme hizmeti verilecektir. Sistemin üyeleri, yönetici tarafından adres bölgelerini seçerek, kiralamak veya satmak istedikleri emlaklarını tanımlayabilecektir. Emlak tanımı, kat bilgisi, oda sayısı, cephesi vb. gibi bilgilerle tanımlanacaktır. Sistemde iki seviyeli üyelik mevcuttur. Yetkili üyeler sisteme emlak tanımı yapabilir. Normal üyeler ise sadece emlakları sorgulayabilecektir. Yetkili üyelik, çevrimiçi başvuru sonrasında, yöneticinin onayına bağlıdır. Sistemde tanımlı alt seviyeli yöneticiler ise, belirli bölgelerde yönetici hakkına sahip olacaktır. Ancak alt yönetici, başkaca bir yönetici tanımı yapamayacaktır.

Çevrimiçi Yemek Sipariş Sistemi.

Sistemin amacı lokantalar ile müşterilerin internet ortamında buluşturulmasının sağlanmasıdır. Adres bölgeleri şehirler ile tanımlanabilecektir. Lokantalar bulundukları bölgelere göre listelenebilecektir. Her bir lokanta için, paket hizmeti verebileceği bölgeler belirlenebilecektir. Sisteme lokantalar üye olarak kendi bilgilerini girebilecektir. Ancak lokantaların üyeliği sistem yöneticisi tarafından onaylanmalıdır. Lokantalar, ürünlerini sisteme yükleyebilecektir. Normal kullanıcılar ise, sisteme birden çok adres bilgisi ile kaydolabilecektir. Normal kullanıcısı kayıtlı adreslerinden birini seçerek, ilgili bölgeye paket servisi olan lokantaları listeleyebilecek, seçtiği lokantanın menülerini görebilecek ve sipariş verebilecektir.

Müzik Mp3 Sitesi.

Rolleri ve kategorileri öğrenci oluşturabilir.

Araç Kiralama Sitesi.

Şehirler ve şehirlerde mevcut araçlar sistemde yönetici tarafından tanımlanabilecektir. Her şehirde birden fazla şube mevcuttur. Her şube sisteme girerek, mevcut araçlarını günlük kira bedelleri ile tanımlayabilecektir. Şubeler çevirim dışı da araçlarını kiralayabilecekleri için, şubelere araçlarının kira durumlarını günleme izni verilmelidir. Sisteme üye olacak normal kullanıcılar ise, araçları listelemek suretiyle istedikleri araca karar verip, kiralama işlemini gerçekleştirebilecektir. Sisteme şubeler yönetici tarafından eklenecektir.

Otel Rezervasyon.

Otel otomasyonu, birden fazla otelin odalarının müşteri takibinin yapılabilmesini amaçlamaktadır. Oteller birer kullanıcı olarak, sistem yöneticisi tarafından tanımlanabilecektir. Her otel, kendi oda tanımlarını yapabilecektir. Oteller, müşterilerini çevirim dışı da tanımlayabileceği göz önünde bulundurularak, otellere oda durumlarını günleme izni verilmelidir. Sisteme üye olan normal kullanıcılar ise, otel ve oda tercihleri yaparak, odalara rezervasyon yaptırabilecektir. Sistem kullanıcısı, sisteme otelleri ve odalarını tanımlayacaktır.

Ders Yönetim Sistemi.

Ders yönetim sistemi, derslerin ve şubelerinin tanımlamalarının yapılmasını amaçlamaktadır. Ders tanımları sistem yöneticisi tarafından oluşturulabilecektir. Şubelere yönelik bilgiler ise, her şubenin sorumlusu tarafından tanımlanabilecektir. Şubelere kayıtlı öğrenciler, sadece kendilerine açık olacak ödev teslim sistemini kullanabilecektir. Şube sorumluları, şubelerinde kaynaklar, ders içeriği, derse yönelik tarih çizelgesi ve ödevleri tanımlayabilecektir.

Dershane Otomasyon Sistemi.

Rolleri ve kategorileri öğrenci oluşturabilir.

Stok Yönetimi.

Bir işletmenin stok takibi yapılmak istenmektedir. Depo sorumlusu önceden yönetici tarafından tanımlanmış tedarikçi firmalardan mal alımı yapmaktadır. İşletme içerisindeki, üretime yönelik bölümlere malzeme çıkışı olmaktadır. Ayrıca her malzemenin birimi farklı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Firma içi yapılandırma işlemi (firmanın bölümleri, tedarikçi firmalar vs..) sistem yöneticisi tarafından yapılmaktadır. Bölüm çalışanları, gerekli malzemeler için sipariş formu doldururlar. Depo sorumlusunun siparişi onaylaması, malzemenin çıkışının yapılması anlamına gelmektedir. Sistemden bölümlere göre malzeme siparişi, malzemeleri en çok sipariş eden bölümler gibi raporlar alınabilmelidir.

Haber Sitesi.

Amatör bir haber sitesi geliştirilmesi istenmektedir. Sistem yöneticisi, sisteme yeni haber alanları ekleyebilecektir. Her alanın en az bir alan yöneticisi bulunmaktadır. Sistemde iki türlü haber mevcuttur. Birinci tür haber, siteye giren her kullanıcıya açıkken, diğer tip haberler, sadece üye olmuş ve üyeliği site yöneticisi tarafından onaylanmış kullanıcılara açık olacaktır.

Dosya Paylaşım Sitesi.

Sistemde oluşturulacak mantıksal ağaç bölümleri oluşturacaktır. Bölümler içerisine, sistemin üyeleri paylaşmak istedikleri dosyalarını yükleyebilecektir. Sistem yöneticisi ilgili ağacı oluşturmanın dışında, dosyaların içeriklerine ilişkin olası şikâyetlere karşı, dosyaları kaldırma yetkisine sahip olacaktır. Sisteme dosya yükleyebilmek için üye olmak gereklidir.

e-Kütüphane Otomasyonu.

Sistemle hedeflenen, bölüm içi e-kitapların arşivinin oluşturulmasıdır. Sistem yöneticisi, kategori ağacı hazırlayabilecektir. Sistemdeki kitapları indirebilmek için, üye olmak gerekmektedir. Normal üyeler yöneticinin onaylaması şartıyla, kendi ellerindeki e-kitapları sisteme yükleme hakkına sahip ikinci seviye üyelere dönüşebilmelidir. Tüm e-kitaplara ilişkin, ayrıntılı bilgi alınması zorunludur. Sistemin ikinci kademe yöneticileri ise, sisteme yüklenen e-kitapların başlık bilgileri ile içeriklerini karşılaştırmak suretiyle hatalı bilgilerin ayıklanmasından sorumludur. Ayrıntılı sorgulamalara olanak verilmelidir.

Arkadaş Arama Sitesi.

Sistem, üyelerin kendi aralarında tanışmalarını amaçlamaktadır. Üyeler birbirlerine sistem aracılığı ile ileti gönderebileceği gibi, iki üyenin çevirim içi olması durumunda, aynı sayfa üzerinden birbirleri ile yazışabilmelerini sağlamalıdır. Üyeler kendi arkadaş listelerini oluşturabilmelidir. Ayrıca arkadaş listesindeki her bir kişi, yine üye tarafından oluşturulmuş arkadaş tiplerine (normal arkadaş, flört, sevgili adayı, dost) atanabilmelidir. Sistem yöneticisi, tüm iletileri görebilecektir. Alt yöneticiler, sistem yöneticisi tarafından normal üyelerden seçilebilecektir. Alt yöneticiler, üyelikten atma yetkisine sahip olacaktır.

Otobüs Rezervasyon Otomasyonu.

Rolleri ve kategorileri öğrenci oluşturabilir.

Sinema (Film Bilgileri) Arşiv Sitesi.

Oluşturulmuş kategori ağacına filmlerin başlık bilgileri ve afişleri ile arşivlenmesini amaçlamaktadır. Site üyeleri, sisteme yeni film ekleyebilir, kendi eklediği film bilgisini günleyebilir, silebilir. Sistem yöneticisi tüm arşiv bilgisi üzerinde her türlü hakka sahiptir. Siteye üye olmaksızın, fil aranabilir, katalog bilgileri görüntülenebilir.

 

Evrak Takip Sistemi.

Sistem dışı evrak girişlerinin, evrakın ilgili bölümlere yönlendirilmesi ve dolaştırılması, yapılan işleme uygun olarak gerekli dosyaların veya yorumların evraka eklenebilmesi ve/veya dosyanın onaylanması süreçlerinin otomasyonudur. Evrakla ilgilenen bir bölüm evrakı onaylayabilir, evraka ek dosya ekleyebilir, ya da evrak üzerine bir yorumda bulunabilir. Eğer evrak bir başka bölüme iletilecekse, hangi bölüme iletilmesi gerektiği ileten bölümden alınacaktır. Sisteme bölümler ve personeller sistem yöneticisi tarafından tanımlanacaktır. Bir personel en fazla bir bölümde çalışabilmektedir. Personel ekranında, bölümüne gönderilmiş ve hali hazırla başkaca bir bölüme iletilmemiş evrakları görebilecek, üzerinde işlem yapabilecektir.

Bilet satış sistemi

Sinema, konser, tiyatro gibi organizasyonlara çevirim içi bilet satışı sağlanmalıdır. Proje içerisinde salonlar tanımlı olmalı ve müşteriler ilgili organizasyonun yapılacağı salonda boş gördükleri koltukları üzerlerine tıklamak yoluyla satın alabilmeliler. Rezervasyon, bilet iptali gibi işlemler de sistem tasarından desteklenmelidir.

Blog Sitesi

İnsanlar günlüklerini artık WEB ortamında saklıyorlar. Yayınların saklanması, yayından kaldırılması, yorumların yapılabilmesi tercihinin yayın temelli olarak yapılabilmesi gibi birçok ihtiyacı benzer bir siteyi inceleyerek görebilirsiniz.

Kişisel Ajanda

Siteye üye olan kullanıcıların randevularını yönetebilecekleri bir sistem hazırlanacaktır. Kullanıcılar bir güne yâda belirli bir saate süresi belli olmak üzere randevu tanımlayabilecektir. Siteye ücreti ile üye olan kullanıcılar için aylık randevu sınırlaması yoktur, ancak ücretsiz üyelerin aylık kotaları sistem yöneticisi tarafından belirlenebilecektir. Ücretli üyeler istedikleri randevularını yayınlayabilecektir. Sürükle bırak yönteminin kullanımı ile sitenin kullanımının koflaştırılması önemli bir gereksinimdir.

İçerik Yönetim Sistemi

WEB sitelerinde içeriklerin takip edilmesi ve zamanla arşivlenmesi ihtiyaçları sonucu İçerik Yönetim Sistemleri ( Content Management Systems ) kavramı oluşmuştur. Temel mantığı sitede mevcut menülerin ve içeriğin dinamik olarak oluşturulması ve sitenin genel görünümünün şablon yönetimi ile değiştirilebilmesi üzerine kurulmuştur.

Yabancı Dil Eğitim Sistemi

Sitede değişik seviyelerde kelime öğrenimine ilişkin paketler olacaktır. Paketlerin içerisinde 20 kelime olacaktır. Paketin kullanımı ise kişiye özel ezberleme bilgisinin saklanmasını temel almaktadır. Kullanıcı seçtiği paketten test çözerken, ilk seferde doğru bildiği kelimeler kullanıcının bildiği kelime olarak saklanır. Kullanıcının bilemediği ya da yanlış cevap verdiği kelimeler ise doğru cevabı kullanıcıya gösterilir ve kullanıcının öğrenmekte olduğu kelime olarak işaretlenir. Kullanıcının ezberleme formülü tasarımcı tarafından oluşturulacaktır. Örneğin kullanıcı öğrenmekte olduğu kelimeye daha sonra tekrar sorulduğu 5 denemede doğru cevap verirken 6. denemede yanlış cevap verirse, kullanıcıya aynı kelime ( tasarlanacak formül gereği ) 4 defa daha sorulacaktır.

Forum Sitesi

Rolleri ve kategorileri öğrenci oluşturabilir.

İnsan Kaynakları Sistemi

Firmalara üye firmalar aldıkları kontör kadar yeni iş alımı tanımlama ve tanımlanan işe belirli sayıda başvuru alabilme hakkı tanınacaktır. Sisteme üye olan iş arayacak kişiler ise bir gün içerisinde belirli sayıda işe başvurmak koşuluyla işlem yapabilecektir. Firmalar kendilerine yapılacak başvurular için belirli sıralama kriterleri tanımlayabilecektir. Başvuru yapan kişi bu değerleri girmekle zorunludur. Benzer bir site olarak yenibiris.com‘u incelenebilir.

Proje Yönetim Sistemi

Sistemde birden çok proje tanımlanabilecektir. Tanımlanan proje modülleri ve alt modülleri belirlenebilecek, kaynaklar ( çalışan insanlar ) tanımlanabilecektir. Modüller ya da alt modüller görevlerden oluşacaktır. Her bir görev sistemde tanımlı bir kişiye ya da kişilerden oluşan bir takıma atanabilecektir. Görevlerin başlangıç ve bitiş süreleri belirlenebilecektir. Sistemin belirli bir tarih aralığında görünümü grafik olarak çıkarıla bilinmelidir. Kişilerin yüklendikleri görevler listelenebilmeli, bir modülün tamamlanma oranı ayrılan iş gücüne göre hesaplanarak modüller raporlanabilmelidir.

Son Kullanıcı Destek Sistemi

Proje ve ürün satış sonrası verilen destekler çevrimiçi ortamda müşterilerin taleplerini iletmeleri, alınan iletinin bir kişi tarafından ilgili kişilere iletilmesi ya da iletim işlemi için hazırlanan kuralların işletimi ile sağlanır. Bu proje kapsamında destek verilecek alan ürün kullanıcılarından öte yazılım projelerinde ortaya çıkabilecek aksaklıkların bildirilmesini amaçlamaktadır. Müşterinin birden çok tanımlanabilecek elemanları kullanım esnasında karşılaştıkları hataları, modül seçmek üzere, gerekli alanları doldurmak suretiyle ( zaman, hata mesajı, adres çubuğunun değeri, hangi işlem yapılırken ortaya çıktığı, kullanıcının amacı, sistemin verdiği cevap vb.) yazılım firmasına iletecektir. İletiler doğrudan bir görevli tarafından karşılanabileceği gibi, proje yöneticisi gibi bir kişi tarafından ilgililere atanabilecektir. Hatanın düzeltilmesi sonucunda üretilecek cevap kişinin durumuna göre müşteriye iletilecektir. Müşteriyle doğrudan iletişim kurmasına izin verilen kişilerin iletileri doğrudan müşteriye gönderilirken, cevap verme hakkına sahip olmayanların cevapları cevap verebilen diğerleri tarafından üzerinde değişiklik yapılabilecek şekilde müşteriye iletilebilecektir.

 

İnternet Bankacılığı Uygulaması

Bir bankanın birden çok şubesi ve bu şubelerinde açılmış hesaplar mevcuttur. Bir kişinin birden fazla hesabı olabilecektir. Sistem sadece internet bankacılığı olarak çalışmayacak, ayrıca banka memurunun gişe işlemlerini de kapsayacaktır. Proje kapsamında havale, eft, para çekme ve yatırma işlemleri yapılabilecektir. İşlemlerin internet bankacılığı üzerinden yapıldığı durumlarda (kullanıcının kendi işlem yaptığı durumlarda) her işlemin ücreti kadar miktar ilgili hesaptan düşecektir. Bu miktar sistemde dinamik olarak belirlenebilecektir.

Kargo Takip Sistemi

Bir kargo firması için şubelerin, taşıyıcıların ve müşterilerin tek bir ortamda çalışabilmesine olanak verecek bir sistem tasarlanacaktır. Şube çalışanı, aldığı bir kargoyu, ebat ve ağırlığını girerek ilgili müşteri üzerine kaydedebilecek, gidecek adresi belirleyecektir. Gidecek adresle beraber kargonun en son varacağı şube de tespit edilecektir. Toplanan kargolar araca yüklendiği zaman kargonun yola çıktığı bilgisi sistemde saklanacaktır. Benzer şekilde kargo ilgili şubeye ulaştığı zaman ulaştığı bilgisi de sistemde saklanmalıdır. Kargo en son geldiği şubeden kuryeye teslim edilmesi ve müşteriye verilmesi durumları sistem üzerinden izlenebilmelidir. Müşteri sistem üzerinden kargolarını takip edebilmeli, sahibine teslim edilmemiş kargolar için açıklamalar ekleyebilmelidir.

Bir Yorum Ekleyin